Duurzaamheidsrapport


Het eerste duurzaamheidsrapport van de Nederlandse chemische industrie | 19 juni 2014

De VNCI is trots op het eerste duurzaamheidsrapport van de chemische industrie in Nederland. Het rapport geeft een beeld over de rol van de chemie in duurzame ontwikkeling en over haar impact op milieu en samenleving. Het belicht de indrukwekkende resultaten, de inspanningen en ambities van de chemische industrie in Nederland. Het zet daarnaast de knelpunten en uitdagingen, waar de industrie mee te maken krijgt uiteen. Het rapport wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk en door interviews met stakeholders en chemiebedrijven.

De Nederlandse chemische sector wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing van de mondiale uitdagingen op het terrein van gezondheid, voedselzekerheid, energievoorziening, transport, klimaat, grondstoffen en een inclusieve, veilige samenleving. Verduurzaming wordt door de chemische industrie steeds meer beschouwd als een noodzakelijk onderdeel van een strategie. Om op langere termijn te overleven, gelet op de mondiale uitdagingen, maar ook als antwoord op de ongelijke concurrentieverhoudingen in de wereld. 

Met dit eerste rapport stelt de chemie zich kwetsbaar op. De industrie is zich bewust van het belang van een versterkte dialoog met alle partijen in Nederland over de mogelijke bijdrage van de sector aan verduurzaming. Voorop staat helderheid creëren over de rol van de chemie in duurzame ontwikkeling, over haar impact op milieu en samenleving en over de nadrukkelijke wens tot samenwerking met belangengroepen. Dit eerste rapport is tevens het begin van een proces om met de ledenbedrijven te komen tot een regelmatige monitoring van en rapportage over de bijdrage van de chemie aan verduurzaming van de industrie en samenleving.

Download hier de interactieve versie (pdf)

Download hier de printbare versie (pdf)

Lees hier het persbericht

English version: Sustainability report 2013


Download hier de pdf van de Engelse versie