L.ETS

ETS

ETS staat voor Emission Trade System en is het handelssysteem in Europa voor de CO2-uitstoot van de industrie. Een industrieel bedrijf moet in dat systeem voor elke ton CO2 dat het uitstoot één emissierecht inleveren. Die emissierechten kunnen worden gekocht en verhandeld. Zo betaalt de industrie geld voor de CO2 die het uitstoot.

Het EU ETS omvat meer dan 10.000 grote bedrijven in de EU die samen verantwoordelijk zijn voor 45% van de CO2-uitstoot in de EU. Dit zijn alle energie- en industriebedrijven. In 2040 moet de uitstoot van bedrijven onder het ETS tot netto “0” zijn gerealiseerd.

In Nederland vallen ongeveer 400 bedrijven onder het EU ETS. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de uitstoot in Nederland.

Dit maakt ETS het belangrijkste instrument om CO2-reductie kosteneffectief te realiseren. Tegelijkertijd is alleen een marktprikkel niet voldoende om investeringen in nieuwe technologieën en in de randvoorwaarden aan te trekken.

Het ETS biedt vooral zekerheid op de lange termijn over het Europese klimaatdoel voor de industrie- en energiesector.

De VNCI zet in op een blijvend centrale rol voor het ETS en behoudendheid op additioneel overlappend nationaal beleid. Het ETS zorgt voor een gelijk speelveld in Europa voor de industrie en beschermt bovendien ten dele tegen weglekeffecten buiten Europa via de CBAM.