G.Waterstof

Waterstof

Nederland is nu al een echt waterstofland. We zijn de tweede grootste waterstofgebruiker. Die waterstof wordt vooral geproduceerd en geconsumeerd in de chemische industrie en raffinage. Chemische fabrieken zijn daarmee zowel belangrijke producenten als grote gebruikers van waterstof.

In een klimaatneutrale economie speelt waterstof een nog grotere rol. Ook in de chemische industrie zal de vraag naar waterstof toenemen voor energie én als grondstof voor onze producten. De komende decennia moeten we overstappen van fossiele waterstof uit aardgas naar duurzame waterstof geproduceerd uit afval, biogrondstoffen en via elektrolyse.

Daarvoor is het noodzakelijk dat alle nieuwe technologieën zich snel verder ontwikkelen. In de tussentijd is het belangrijk dat bestaande productielocaties verduurzamen door CO2 af te vangen en op te slaan of te hergebruiken.

De VNCI zet in op een goed ondersteunend beleidskader om de groene waterstofeconomie van de grond te trekken. We doen dat via innovatiefondsen en opschalingsregelingen. Ook werken we aan bredere kennisontwikkeling over het bouwen van nieuwe duurzame waterstofketens via verschillende nationale en internationale studies.