Materialentransitie

De chemische industrie levert de bouwstenen voor 95 procent van alle producten die we dagelijks gebruiken zoals elektronica, batterijen, isolatie, maar ook kleding, auto’s en voedsel. Ook in de toekomst zullen materialen nodig zijn om te kunnen voorzien in onze maatschappelijke behoeften.

In een circulaire economie gaan we radicaal anders om met materialen. We zullen minder grondstoffen gebruiken, grondstoffen substitueren, de levensduur van producten verlengen en deze hoogwaardig verwerken na gebruik (recycling). De materialentransitie richt zich specifiek op de materiële invulling van deze strategieën en kijkt daarbij naar de ontwikkeling en innovatie van nieuwe, duurzame en veilige materialen en de processen om deze te blijven maken.

Alternatieve koolstofbronnen

Een van de grote uitdagingen voor de chemische industrie is het vervangen van fossiele grondstoffen door alternatieve, duurzame koolstofbronnen. Daarbij zet de chemie in op drie routes: recyclaat, biogrondstoffen en – in de toekomst – CO2 (Carbon Capture and Utilization CCU). Voldoende beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze alternatieven zal bepalend zijn voor het tempo waarin de industrie fossiele grondstoffen kan vervangen. Het is daarom zaak om al deze routes parallel, maar elk wel via een eigenstandige aanpak, verder te ontwikkelen.

Veilige en duurzame stoffen

Om de circulariteit en veiligheid van nieuwe materialen te garanderen is het van belang om bij de ontwikkeling verder te kijken dan alleen de gebruiksfunctie. De chemische industrie hanteert hierbij de principes van Safe and Sustainable by Design, waarbij aandacht is voor veiligheid en duurzaamheid van chemicaliën, materialen, producten en technologieën gedurende de hele levenscyclus van producten.

Europa

De EU heeft zich tot doel gesteld om duurzame producten de norm te maken binnen Europa. Een belangrijke voorwaarde voor het creëren van investeringszekerheid voor circulaire  oplossingen is Europees beleid dat de vraag naar duurzame producten stimuleert (bijvoorbeeld via productnormering) en bestendigt. Dit beleid dient hierin ruimte te bieden aan de inzet van alle routes voor alternatieve koolstofbronnen. Ook zullen nog aanzienlijke investeringen nodig zijn voor innovatie en opschaling van de technologieën om deze te kunnen verwerken.


Chemie Magazine | Special Materialentransitie

In deze speciale editie van Chemie Magazine lees je artikelen en achtergronden over de Materialentransitie. 

Lees deze speciale uitgave


 

Documenten

2024

13.05.2024

Ben Feringa en Nienke Homan over de materialentransitie | Clariter zet afval om in waardevolle producten | Recycling is mooi, maar circulaire chemie is de échte oplossing


AGENDA
Geen gegevens gevonden