B.Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken

In de chemische industrie werken mensen vaak met gevaarlijke stoffen en in productieprocessen waarbij sprake is van hoge temperaturen en hoge druk. Maatregelen om de persoonlijke veiligheid en gezondheid te garanderen, zowel bij werknemers als aannemers, zijn daarom uiterst belangrijk.

Bij gezond werken gaat het om (langdurige) blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Bedrijven hebben systemen om die blootstelling te beheersen. Ook wordt gekeken naar alternatieve, minder schadelijke stoffen en naar preventieve maatregelen om blootstelling te voorkomen. Waar dit niet mogelijk is, dragen werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen.

Risico’s zijn helaas nooit helemaal uit te sluiten. Toch is de chemische industrie vergeleken met andere sectoren een veilige bedrijfstak. De VNCI monitort incidenten op het gebied van arbeidsongevallen en spills en deelt de analyse met haar leden. Het doel is dat bedrijven van elkaar kunnen leren en de veiligheid van de sector nog verder kunnen verbeteren.