Regionale ontwikkeling

De overheid investeert in versterking en verduurzaming van de zes chemische clusters: Rotterdam-Moerdijk, Chemelot, Noord-Nederland, Zeeland/West-Brabant, Noordzeekanaalgebied en het Zesde Cluster. De investeringen zijn bedoeld om bijvoorbeeld de infrastructuur ter plaatse te verbeteren, zodat de clusters kostenefficiënter kunnen werken en aantrekkelijker zijn als vestigingsplaats. De VNCI werkt mee aan het uitbouwen van de chemieclusters door onder andere het faciliteren van strategische acquisitie.

De VNCI behartigt de collectieve belangen van de leden niet alleen op nationaal en internationaal niveau, maar ook regionaal. Soms spelen hier issues die van invloed zijn op de gehele branche. De VNCI volgt daarom de regionale ontwikkelingen op de voet en speelt waar mogelijk een stimulerende en coördinerende rol, zoals bij de Regionale Veiligheidsnetwerken.

Platform verduurzaming industrie

Het platform Verduurzaming Industrie ondersteunt bedrijven die willen verduurzamen op technisch, economisch en juridisch gebied. Voor specifieke vragen staat een expertteam paraat dat jouw vraag persoonlijk behandelt.

Ondersteuning RVO in de regio

Weten welke regionale initiatieven er zijn en/of worden ontwikkeld voor een CO2-neutrale industrie in jouw regio? Zoek je samenwerking, inspiratie of wil je weten welke regelingen en subsidies voor jou interessant zijn? Neem dan contact op met de verantwoordelijke clustervertegenwoordiger vanuit RVO. 

GERELATEERD NIEUWS
Geen gegevens gevonden
Documenten

2022

23.08.2022

AGENDA
Geen gegevens gevonden