K.Stimuleringsmaatregelen en subsidies

Stimuleringsmaatregelen en subsidies

De chemische industrie staat voor een grote opgave om processen en materialen te blijven innoveren en verduurzamen. De overheid ondersteunt met verschillende regelingen de industrie hierbij. Zo zijn er regelingen voor fundamenteel onderzoek, onderzoek en ontwikkeling, demonstratie en opschaling en marktintroductie.

Raadpleeg voor een volledig overzicht van stimuleringsmaatregelen en subsidies voor de sector chemie en kunststoffen de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur.

Het Platform Verduurzaming Industrie ondersteunt bedrijven die willen verduurzamen op technisch, economisch en juridisch gebied. Voor specifieke vragen staat een expertteam paraat dat jouw vraag persoonlijk behandelt.

De belangrijkste regelingen voor de chemische industrie vind je in onderstaande afbeelding.

 

*Toelichting subsidieregelingen

Horizon Europe | Dit is het grootste Europese instrument voor het stimuleren van innovatie door onderzoek, demonstratie en marktintroductie (opvolger Horizon 2020). Werk je samen met buitenlandse partners aan projecten die visionair zijn, of aan radicaal nieuwe technologieën? Dan kan je in aanmerking komen voor financiering vanuit Future and Emerging Technologies (FET).

EU ETS Innovation Fund | Bedrijven en consortia die bezig zijn of gaan met innovatieve koolstofarme technologieën kunnen financiering aanvragen via het Innovation Fund. Het Innovation Fund is een financieringsprogramma van de Europese Commissie en loopt naar verwachting van 2020 tot en met 2030.

DEI+ Waterstof & groene chemie| Investeer je als ondernemer en/of eindgebruiker in innovaties die ons energiesysteem flexibeler maken? Bijvoorbeeld met waterstof? Of opschaling en kostenvermindering van het elektrolysevermogen. Dan kan je een beroep doen op de DEI+ regeling.

HER+ | Ben je bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-reductie in 2030? Mogelijk kun je gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+), de opvolger van de Hernieuwbare Energiesubsidie.

VEKI | De VEKI-regeling draagt bij aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Doel is de industrie sneller te laten investeren in CO2-besparende systemen, apparaten, technieken of de toepassing ervan.

EIA | Heb je een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt de fiscale winst.

MIA/Vamil | Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Voor zo’n 300 innovatieve duurzame technieken kun je fiscale financiële steun krijgen. Deze technieken zijn verzameld op de Milieulijst; een lijst die jaarlijks wordt herzien en waarvoor je voorstellen kan aandragen. De chemische sector wordt nadrukkelijk uitgenodigd met nieuwe voorstellen te komen.

WBSO | Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (inclusief starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor Research & Development (R&D) willen verlagen

Topsector Energiestudies Industrie | Wil je als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren in 2030? Dan kun je gebruikmaken van de regeling Topsector Energiestudies Industrie.

SDE ++ | Ga je hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profitorganisaties in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

MOOI | Ben je een bedrijf of kennisinstelling en wil je samen investeren in meerjarig missiegedreven onderzoek en (door)ontwikkeling van circulaire en/of netto klimaatneutrale producten, grondstoffen en processen? Dan kom je in aanmerking voor subsidie binnen het thema Industrie in de MOOI-regeling.

KIA CE | Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie. Onderzoek of ontwikkel je innovatieve circulaire producten, processen of diensten? Of wil je onderzoek doen, zodat je in een latere fase innovatieve circulaire producten kunt ontwikkelen? Dan kun je mogelijk subsidie krijgen uit de regeling KIA CE.

Subsidie Circulaire ketenprojecten | Wil je samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan daarbij ondersteunen. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) | Wil jij als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt je daarbij. Met deze subsidie kun je een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft inzicht in het verder verduurzamen van jouw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.