Duurzaamheid

De chemische industrie speelt een sleutelrol in de verduurzaming van onze samenleving. De transitie naar een CO2-arme industrie is voor de chemische industrie dé topprioriteit van nu. Binnen Duurzaamheid neemt het Responsible Care-programma een belangrijke plaats in. De nadruk binnen Nederland komt meer en meer te liggen op de bijdrage van de sector aan het verduurzamen van de maatschappij. Het programma blijft echter de basis voor het continue verbeteren van veiligheid, gezondheid en milieu in de sector op weg naar verduurzaming.

Circulaire economie

We moeten verder kijken dan de eigen schoorsteen, en investeren in de waardeketens van de toekomst. Met als doel een circulaire economie. Dat betekent aandacht voor inzet van reststromen en biomassa als grondstof, mechanische en chemische recycling, verregaande elektrificatie van industriële processen en opvang en recycling van CO2. Veel van deze oplossingen vragen nog veel innovatie, maar de richting is duidelijk en zijn noodzakelijk voor het bereiken van de lange termijn transitie.

Stakeholderdialoog

Jaarlijks organiseert de VNCI een stakeholderdialoog. Tijdens de laatste editie presenteerden we onze drie duurzame actielijnen. Hiermee wil de sector inzichtelijk maken hoe en aan welke UN Sustainable Development Goals (SDG's) zij een bijdrage wilt leveren.  De dialoog is een reflectiemoment met vertegenwoordigers uit de politiek, ngo’s, kennisinstellingen, de financiële wereld en de industrie.