Duurzaamheid

De chemische industrie speelt een sleutelrol in het verduurzamen van de samenleving. Hoe dat er concreet uit ziet? Hier zijn duurzamere productiemethoden voor nodig waar we vervolgens groene producten mee kunnen maken. Denk aan verpakkingen die in de toekomst moeten bestaan uit gerecycled materiaal.

Als sector is het streven om een goede samenwerking te onderhouden met haar omgeving. Een chemische industrie met een minimale impact, die betrokken is bij de maatschappij en die bouwt aan een robuuste economie. De VNCI levert hier een belangrijke bijdrage door de koppeling te maken met de Sustainable Development Goals en discussies te voeren met de Maatschappelijke Advies Raad.

Sustainable Development Goals

Met de SDGs heeft de internationale gemeenschap 17 doelen geformuleerd voor een duurzame toekomst. De inzet vanuit de VNCI is om zo veel mogelijk voortgang te maken op de doelen waar de chemie impact op heeft. Zo zijn er zes SDGs geïdentificeerd waar concrete vooruitgang mogelijk is. 

Maatschappelijke Advies Raad (MAR)

De chemische industrie opereert in Nederland, de chemie draagt bij aan een welvarend Nederland. Het is van belang dat wij discussies voeren over de zorgpunten die er zijn over de chemiebedrijven. Denk aan onderwerpen als veiligheid en CO2-uitstoot. De Maatschappelijke Advies Raad is voor de VNCI een klankbord om scherp, kritisch en creatief de kernthema's te bespreken. Maar ook om andere onderwerpen te agenderen waarmee de VNCI haar focus op een duurzame chemie verder kan aanscherpen.