REACH-herziening

De bestaande wetgeving voor chemische stoffen in de Europese Unie is de meest geavanceerde ter wereld en voorkomt grotendeels dat stoffen schade toebrengen aan mens en milieu. De basis voor het Europese chemicaliënmanagement is de REACH-wetgeving (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen).

Uit eerdere evaluaties is gebleken dat REACH sinds de introductie in 2007 duidelijke resultaten oplevert en navolging heeft gekregen in andere delen van de wereld. De Europese chemische industrie werkt graag mee aan het implementeren en verder verbeteren van REACH. Dit sluit aan bij het doel van de Chemicals Strategy for Sustainability om de wetgeving voor chemische stoffen te vereenvoudigen en versterken.

Het is belangrijk dat het beleid consistent blijft, de acties worden geprioriteerd en dat de aanpassingen van REACH stapsgewijs worden doorgevoerd, in plaats van dat de voorgenomen herziening leidt tot een abrupte wijziging van een systeem dat grotendeels goed functioneert. Daarnaast ziet de VNCI de wijziging van REACH als een kans om de chemicaliënwetgeving efficiënter en consistenter te maken en beter te laten aansluiten bij product- en milieubeleid.


Lees hier onze reactie op de publieke consultatie REACH