Mkb-activiteiten

Het midden- en kleinbedrijf beschikt niet altijd over alle kennis met betrekking tot vergunningen, milieu- en veiligheidsissues, contacten met overheden en communicatie met stakeholders. Om mkb’ers hierin bij te staan zet de VNCI, die goed op de hoogte is van wet- en regelgeving en er vaak actief bij betrokken is, netwerken en ondersteuningsprojecten voor het mkb op. Een voorbeeld hiervan is Chemielink waar ondernemers in de sectoren chemie en energie terecht kunnen met vragen en knelpunten.

Binnen de VNCI is een MKB Beleidsgroep geformeerd om dit segment van de leden beter te kunnen ondersteunen. Via deelname aan het Algemeen Bestuur van de VNCI spreekt het mkb mee over de beleidsvorming binnen de VNCI.

Mkb en BRZO

De VNCI ontwikkelde samen met haar leden de handreiking Process Safety Management Aanpak (PSMA). Een praktische en overzichtelijke publicatie met zeven fundamentele bouwstenen voor een procesveiligheidsmanagementsysteem. Deelnemende bedrijven aan het proefproject zijn enthousiast over de verdiepingsslag op procesveiligheidsgebied die zij samen hebben gemaakt. Naar aanleiding van de goede resultaten heeft de MKB beleidsgroep besloten het PSMA-project te vervolgen door het organiseren en uitvoeren van meerdere peer reviews bij kleine en middelgrote chemiebedrijven. Deze zijn inmiddels uitgevoerd.

Definitie mkb

De bedrijven die VNCI als mkb aanmerkt, hebben een Nederlandse entiteit en opereren als een klein tot middelgroot mkb-bedrijf. Maar omdat men onderdeel is van een grotere buitenlandse moeder past men vaak niet binnen de formele definitie van mkb. Daardoor kan men vaak ook geen gebruik maken van de mkb subsidieprogramma’s. Voor regelingen die mogelijk interessant zijn voor chemiebedrijven kun je de pagina Stimuleringsmaatregelen en subsidies raadplegen.