V.Innovatie

Innovatie

Voor het succes van de energie- en materialentransitie (scope 1 en 2 en scope 3) speelt innovatie in de chemische industrie een cruciale rol. Hiervoor zijn investeringen nodig in nieuwe technologieën en producten, zoals Carbon Capture and Utilisation (CCU), biobased feedstocks, chemische recycling en duurzame waterstof. Om de chemische productieprocessen te verduurzamen, richt de sector zich op de implementatie van CO2-afvangtechnieken (CCS), elektrisch kraken en verwarmen met waterstof.

Om de doelstellingen op de langere termijn te behalen (circulair en groene producten) moet de innovatie-intensiteit rondom de materialentransitie omhoog. Dit vraagt om actie van de bedrijven zelf, maar ook van de topsectoren en van de overheid.

Samenwerken: binnen en buiten Nederland

Voor de succesvolle ontwikkeling en realisatie van energie- en materialeninnovaties is samenwerking cruciaal. Dit doen we door samen te werken met overheid en kennisinstellingen via de Topsector Chemie en de Topsector Energie.

We geven samen invulling aan de Missiegedreven Innovatie Programma’s en werken aan Groeifonds-voorstellen om de aansluiting tussen theorie en praktijk te borgen. Daarnaast werken we aan het opbouwen van nationale en internationale coalities.

Zo zet Nederland in op samenwerking in het ARRRA-cluster via de Trilaterale strategie. Hierin werken we op innovatie vanuit Nederland samen met bedrijven, branches en overheden in Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. We bouwen circulaire waardeketens door alle partijen te verbinden.