F.Security

Security

Grootschalige productie/verwerking en/of opslag van (petro)chemische stoffen is een van de aangewezen vitale processen in Nederland.  Daarom is beveiliging een integraal onderdeel van bedrijfsvoering in de chemiesector en draagt bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering, het terugdringen van criminaliteit, het vroegtijdig signaleren van ongewenst gedrag en het versterken van de weerbaarheid tegen (terroristische) dreigingen. De opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologie leidt bovendien tot nieuwe beveiligingsdreigingen.

Sinds 2010 is het onderwerp (cyber)security onderdeel van het Responsible Care-programma. Doel is om in de hele sector een vorm van securitymanagement te implementeren die past bij de omvang en complexiteit van de bedrijven. Dit is samengevat in de Responsible Care Security Code.

Om bij verhoogde terroristische dreiging extra maatregelen te kunnen treffen, heeft de chemische industrie afspraken gemaakt met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ook is de chemische industrie deelnemer van een zogenaamde ISAC, een Information Sharing and Analysis Centre (ISAC). In deze overlegvorm over cybersecurity worden  gevoelige en vertrouwelijke informatie uitgewisseld over cyber-incidenten, digitale dreigingen, kwetsbaarheden en maatregelen. Deze ISAC wordt gefaciliteerd vanuit het Nationaal Cyber Security Centrum.