X.Responsible Care

Responsible Care

De chemische sector maakt volop werk van verduurzaming. Ze hecht veel waarde aan verbetering van haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en de communicatie daarover.

Zo nemen alle leden van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) deel aan het wereldwijde programma Responsible Care (RC). De laatste jaren heeft de VNCI het programma verbreed tot duurzaam ondernemen waarbij nadrukkelijker gekeken wordt naar verbeteringen binnen de waardeketen.

Het RC-programma monitort al meer dan 25 jaar de prestaties van chemiebedrijven door middel van een jaarlijkse enquête. In Nederland stuurt de Koninklijke VNCI de jaarlijkse RC-enquête naar de aangesloten leden. Met de resultaten krijgen we een overzicht van de initiatieven van de chemiebedrijven in ons land. Waar staan ze op het gebied van veiligheid, (cyber)security, duurzaamheid, gezondheid, innovatie, product stewardship en leiderschap? En waar liggen kansen voor verdere verbeteringen? 

De Koninklijke VNCI onderschrijft ook het Responsible Care Global Charter. Dit initiatief van de Internationale Raad van Chemische Associaties (ICCA) houdt in dat de Koninklijke VNCI zich inzet op de zes punten uit het charter via Responsible Care:

  1. Een bedrijfscultuur waarbij proactief verantwoord wordt omgegaan met chemicaliën.
  2. Het beschermen van mens en milieu door continue de prestaties te verbeteren op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. 
  3. Het versterken van chemicaliën management systemen. 
  4. Samenwerken met zakenpartners om het veilig managen van chemicaliën in eigen en processen van derden te stimuleren.
  5. Betrekken van stakeholders en het meenemen van de belangen en zorgen van deze stakeholder in de verbeteringen van eigen processen.
  6. Bijdragen aan duurzaamheid door efficiëntie, innovatie en andere oplossingen voor maatschappelijke problemen.