B. Economische analyse

Economische analyse

De Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) bevat tientallen maatregelen die het wetgevingskader gaan versterken. Cefic, de Europese branchevereniging van de chemie, heeft een aantal studies door Ricardo Energy & Environment laten doen om de economische impact van CSS te onderzoeken.

Het eerste onderzoek werd in december 2021 gepubliceerd. Deze Economic Analysis of the Impacts of the Chemicals Strategy for Sustainability on the EU chemical industry richt zich op twee maatregelen uit CSS:

  1. Toevoeging van gevaren aan de CLP (indeling, etikettering en verpakking van stoffen)
  2. Uitbreiding van de op gevaar gebaseerde Generic Risk Approach (GRA).

Volgens de studie zullen de wijzigingen in CLP en GRA ‘de productie en het gebruik van producten naar verwachting beperken en/of hun productiekosten verhogen, wat op zijn beurt aanzienlijke en mogelijk negatieve gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van de Europese chemische markt en het concurrentievermogen ervan’.

De studie rekent voor dat chemiebedrijven in de EU tussen 2023 en 2040 gemiddeld tussen de 47 en 81 miljard euro aan omzet per jaar zouden verliezen, wat kan leiden tot een omzetverlaging van het productportfolio met zo’n 12 procent. De studie benadrukt hierbij overigens dat dit geen voorspelling is, maar een schatting van mogelijke toekomstige effecten op basis van beschikbare gegevens, een reeks aannames en onzekerheden. Het is vooral bedoeld als input voor het beleidsdebat over CSS.

Naar aanleiding van de studie heeft Cefic een dringende oproep gedaan aan de Europese Commissie om samen te werken aan een gezamenlijke Transition Pathway. Het doel hiervan is om CSS om te zetten in een groei- en innovatiestrategie. Inmiddels heeft de Europese Commissie positief gereageerd op de oproep van Cefic.

Ook een groot deel van de achterban van de Koninklijke VNCI heeft meegedaan aan deze eerste fase van de Economische Analyse. Bedrijven kunnen zo inschatten wat er op ze afkomt. De VNCI voert gesprekken met de Nederlandse stakeholders, zoals ministeries, instituten als het RIVM, andere sectoren en VNO-NCW, maar ook de Topsector Chemie en maatschappelijke organisaties. Veilige en duurzame chemische bouwstenen zijn immers de basis voor een klimaatneutrale, circulaire, schone en veilige economie.


Chemie Magazine | “Chemicals Strategy for Sustainability moet een groei- en innovatiestrategie zijn”

GERELATEERD NIEUWS
Geen gegevens gevonden
Documenten

AGENDA
Geen gegevens gevonden