Klimaat en Energie

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. Er worden elke maand warmterecords gebroken. De impact van klimaatverandering is enorm zal nog toenemen. Om klimaatverandering tegen te gaan moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Europa wil in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn, met een toonaangevende duurzame industrie.

Groene fabrieken én groene producten

Om de klimaatdoelen te realiseren moet ook de chemische industrie veranderen. Zowel de manier waarop we chemische producten maken als het materiaal waarvan we ze maken, zal in 2050 radicaal anders zijn. Fabrieken zullen draaien op groene energie en zullen producten maken uit duurzame grondstoffen.

De chemische industrie is een energie-intensieve sector die produceert voor de Europese en wereldwijde markt. Op dit moment maakt de chemie nog volop gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen, waardoor we veel broeikasgassen uitstoten. Tegelijkertijd heeft de industrie al veel maatregelen genomen om energie te besparen terwijl de productie is toegenomen.

Om klimaatneutraal en circulair te zijn in 2050 zet de sector in op vermindering van zowel de scope 1- en 2- (energetisch) als scope 3-emissies (niet-energetisch). De chemie gebruikt daarvoor een breed scala aan technieken, zoals elektrificatie van processen, inzet van (groene) waterstof, toepassing van groene energie en het afvangen en opslaan van CO2.

Om onze grondstoffen te verduurzamen zet de chemie in op het vergroten van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van alternatieve koolstofbronnen, zoals biogrondstoffen, recyclaat, en – in de toekomst – CO2. Daarmee vermindert de chemie de indirecte CO2-uitstoot en helpen we consumenten in binnen- en buitenland om hun consumptie te verduurzamen.

Zo speelt de chemie een cruciale rol bij het verduurzamen van andere sectoren en het creëren van een werkelijk circulaire economie.

De VNCI werkt samen met de overheid, partners en maatschappelijke organisaties aan oplossingen om het toekomstbeeld van een klimaatneutrale circulaire samenleving te realiseren.

In het rapport Van Routekaart naar Realiteit beschrijven we welke stappen in de komende periode nodig zijn om te komen tot een circulaire en klimaatneutrale chemische industrie in 2050.

Documenten