Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid

Het klimaatdebat is urgenter dan ooit. Wereldwijd, Europees en op nationaal niveau staan we als samenleving voor een enorme uitdaging. We willen onze welvaart en welzijn verbeteren, zonder daarbij de grenzen van het klimaat en biodiversiteit te overschrijden. Dat betekent een klimaatneutraal Europa in 2050 waarin chemie een centrale positie blijft innemen.

De chemische sector is een onmisbare speler om deze uitdaging te realiseren. Als cruciale sector in de klimaattransitie zetten we in op het verduurzamen van onze eigen uitstoot, en het beperken van onze negatieve impact. Maar belangrijker is wellicht nog wel de rol die de chemie speelt in het verduurzamen van andere sectoren en het bouwen van nieuwe duurzame en circulaire waardeketens. 

Een CO2-neutrale economie is per definitie circulair ingericht. Zonder een innovatieve chemische sector die moleculen kan hergebruiken en omzetten naar nieuwe duurzame materialen, gaan we onze duurzaamheidsdoelstellingen niet halen. 

De VNCI zet zich in voor de chemische industrie die niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd koploper kan zijn op het gebied van innovatie, circulariteit, verduurzaming en CO2-reductie. Samen met de overheid en maatschappelijke organisaties werken we aan oplossingen om dat toekomstbeeld te realiseren.  

Documenten