Innovatie

Innovatie zal de komende jaren rol een grote(re) rol gaan spelen in de chemie. Naast de bedrijfsspecifieke product innovaties is er toenemend aandacht nodig voor een aantal generieke, sectorbrede thema’s zoals de energietransitie. Om de klimaatdoelstellingen van de chemiesector voor 2030 te halen, 55% CO2-reductie ten opzichte van 1990, moet de innovatiesnelheid van de bedrijven omhoog. Dit vergt actie van de bedrijven zelf maar ook van de topsectoren en van de overheid.

Innovatie is de technologische verandering van een bedrijf om de winstgevendheid voor de toekomst te behouden of te bevorderen. Innovatie kan gericht zijn op uitbreiding van het portfolio, kostenverlaging of verduurzaming van de productie en/of behoud van de license-to-operate.

Holland Chemistry

De VNCI ondersteunt binnen de Topsector Chemie de ontwikkeling van publiek-private innovatie programma’s zowel voor groot – als kleinbedrijf. Speciale aandacht gaat uit naar realisatie van pilots en grootschalige demo’s voor opschaling van nieuwe duurzame technologieën. Daarnaast zijn ook digitalisering, Industrie 4.0 en veiligheid van chemicaliën belangrijke innovatie thema’s.