Energie Efficiency

Energy Efficiency Directive (EED)

In 2012 is in Europa de richtlijn energie-efficiëntie aangenomen (Energy Efficiency Directive/EED). Doel van deze richtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik. De richtlijn schrijft maatregelen voor om het energiegebruik van overheid, burgers en bedrijven terug te dringen. De maatregelen hebben onder andere betrekking op WKK (warmtekrachtkoppeling), energie-audits, energiediensten, renovatie van gebouwen en voorbeeldfunctie van gebouwen van overheidsinstanties, overheidsinkopen, kwalificatie, accreditatie en certificering, financiering, tarieven en voorwaarden voor het transport van energie en het meten en factureren van energie.

De VNCI is blij met de insteek van de Nederlandse overheid om de EED 'beleidsarm' te implementeren. Beleidsarm betekent dat waar mogelijk de lopende energieconvenanten MJA3 en MEE worden voortgezet om te voldoen aan de invoering van de EED. Voordeel hiervan is dat deze instrumenten inmiddels bekend zijn bij de chemiebedrijven en dat onze ‘lessons learned’ in andere lidstaten ook al worden ingezet als best practice.

Nederland heeft de Europese Commissie inmiddels met een rapport van ECN (Energie Onderzoekcentrum Nederland) ingelicht hoe de implementatie van de EED in Nederland wordt vormgegeven.