Biogrondstoffen

In de routekaart Chemistry for Climate beschrijft de Nederlandse chemische industrie hoe ze klimaatneutraal kan worden in 2050. Een onderdeel van de oplossing is de inzet van biomassa voor materialen. Door plantaardige koolstof te benutten in materialen wordt de CO2 langere tijd vast gehouden en werken we toe naar een circulaire en duurzame samenleving.

De chemische industrie is al langere tijd bezig om bijvoorbeeld resthout van bosbeheer, land- en tuinbouwafval en reststromen uit de voedingsmiddelensector om te zetten naar nuttige toepassingen. Rosienne Steensma vertelt je er meer over in haar column Alternatief voor fossiele koolstof. In een serie infographics geven we een uitleg over biomassa als grondstof. 


Biomassa: #3 Bio-olie


Biomassa: #2 Suikerbiet een veelzijdig gewas


Biomassa: #1 Zetmeel als alternatieve grondstof voor materialen