Grondstoffen

De chemische industrie ontwerpt en produceert stoffen en materialen die iedereen dagelijks gebruikt. Fossiele grondstoffen zoals olie en gas vormen doorgaans de basis. Alternatieven voor fossiele grondstoffen zijn in aantocht. Denk aan chemische recycling en aan biomassa zoals hout, gft-afval en suikerbieten. Daarnaast werkt de sector aan het beter recyclebaar maken van de producten. Deze nieuwe processen zijn momenteel echter te duur of staan nog in de kinderschoenen.

Door in plaats van fossiele grondstoffen biomassa als grondstof in te zetten wordt, netto minder CO2-uitstoot gegenereerd, wanneer deze chemische producten aan het einde van hun levenscyclus worden verbrand in afvalcentrales. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de totale reductie van CO2-uitstoot door de inzet van biomassa sterk afhangt van het fossiele energiegebruik van het voortbrengings- en verwerkingsproces van die biomassa.

Biobased initiatieven

De VNCI is betrokken bij verschillende biobased initiatieven en discussies. In de Routekaart 2050 staat hoe biobased materialen kunnen bijdragen aan de totale verduurzaming van de Nederlandse chemische industrie. Er zijn verschillende zogenaamde ‘green deals’ met de Rijksoverheid, waaronder de certificering van groene kunststoffen, waar zowel de VNCI als de Federatie Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (NRK) en bedrijven zoals Sabic bij betrokken zijn. In dit traject wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht met initiatieven in andere lidstaten zoals Duitsland en België.

De VNCI is voorstander voor het (tenminste) gelijkwaardig stimuleren van biomassa voor grondstoftoepassingen als voor energieopwekking.