L.Stoffen

Stoffen

Gevaarlijke stoffen, waarom worden ze gebruikt? Chemiebedrijven produceren en ontwikkelen bedenken en innoveren (nieuwe en bestaande) stoffen voor producten die onze samenleving veel gemak en welzijn brengen.

In Nederland maken en gebruiken we tienduizenden verschillende industriële chemicaliën. Sommige stoffen zijn ingedeeld in de categorie ‘zeer zorgwekkend’. Dat betekent dat ze gevaarlijk zijn en dus mogelijk schade veroorzaken. Aan de andere kant bevatten ze altijd nuttige en duurzame eigenschappen. Zo leven we langer door geneesmiddelen en medische uitvindingen zoals een hartklep. Speciale kunststoffen en coatings maken windmolens, brandstofcellen en zonnepanelen voor de opwekking van duurzame energie mogelijk. Het gebruik van stoffen heeft dus voor- en nadelen. Deze moeten telkens goed tegen elkaar afgewogen worden.

Meer kennis door nieuwe meettechnieken

De maatschappij - en dus ook de industrie en wetenschap - ontwikkelt zich steeds sneller waardoor we steeds meer kennis hebben over stoffen. Met moderne meettechnieken kunnen we tegenwoordig steeds beter en meer onderzoek doen naar stoffen en de effecten ervan. Daarmee krijgen we ook een beter beeld van het effect van stoffen die tientallen jaren geleden op de markt zijn gebracht waarvan we toen niet alle eigenschappen kenden.

Verantwoord produceren

Aandacht voor veilig en verantwoord produceren is voor de chemie topprioriteit. Naast het internationale veiligheidsprogramma van de sector zelf - Responsible Care® - zijn er wettelijke eisen zoals de REACH‑regelgeving. Doel van de regelgeving is dat de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van stoffen geen nadelige effecten voor mens en milieu hebben. Dit gebeurt onder andere door fabrikanten en importeurs te verplichten om de gevaren en risico’s van stoffen in kaart te brengen en te registreren. Hierdoor hebben industrie en samenleving de risico’s van stoffen scherper in het vizier. Hiermee kunnen passende maatregelen worden genomen. Er is daarbij niet alleen oog voor het gebruik van een stof ‘nu’ maar ook voor de effecten op de lange termijn.


Lees ook ons standpunt | Veilige en duurzame chemische stoffen zijn cruciaal