Circulaire Economie

De chemische industrie is een cruciaal onderdeel van een circulaire economie. In het rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’ hebben de VNCI en haar leden de ambitie uitgesproken om in 2050 volledig circulair te opereren. Dat betekent dat we in de komende 30 jaar niet alleen een volledige energietransitie te maken hebben, maar ook een materialentransitie.

De chemische sector in Nederland werkt nu al veel onderling samen in geïntegreerde industriële clusters. Denk aan het slim samenwerken door het delen van grondstoffen, reststromen, restwarmte en utiliteiten. Op weg naar volledig circulair zal de chemie ook veel meer buiten de eigen sector moeten gaan samenwerken, denk bijvoorbeeld aan de afvalsector, de maakindustrie, toeleveranciers van biogrondstoffen en brand-owners.

De vraag is waar komen in de toekomst de grondstoffen vandaan om chemische bouwstenen, materialen en producten te maken? Voor een groot deel zullen deze gaan komen uit afval en biogrondstoffen.

Alternatieve koolstofbronnen

Producten worden nu nog vooral gemaakt op basis van fossiele grondstoffen. Het doel voor de sector is om zoveel mogelijk over te gaan op alternatieve koolstofbronnen, in het bijzonder biogrondstoffen en recyclaat. Wat verder in de toekomst verwachten we ook veel van het hergebruik van koolstof (CCU). En hoewel er veel positieve ontwikkelingen zijn op dit gebied, is er nog veel werk nodig.

Een ander aandachtspunt vormen de gebruikte chemicaliën. Bij een circulaire economie moet niet alleen worden gedacht over het ontwerp en gebruik van een product, maar ook hoe dat product weer kan worden hergebruikt. Dit is een andere manier van werken voor veel partijen in de keten. Vanuit Europa zijn er initiatieven die dit stimuleren: de Chemicals Strategy for Sustainability en het Ecodesign Framework.

Samenwerken in de keten

Om tot een circulaire economie te komen zet de VNCI in op brede samenwerking in de ketens. Waar voorheen een bedrijf makkelijker individueel kon opereren, is er nu meer focus op het volgen van de eigen producten door de gehele keten. Voor de chemie betekent dit betrokken zijn bij de grondstoffen, ontwerp, het eindgebruik en het hergebruik van een product. Alhoewel het een complexe uitdaging is om dit hele proces in beeld te krijgen, is het van belang dat de VNCI zich hierin inzet als betrokken partner voor de verschillende spelers in de keten.