K. Safe and sustainable by design

Safe and sustainable by design

De Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) heeft als doel om de innovatie van veilige en duurzame chemicaliën te stimuleren en zo de bescherming van mens en milieu tegen gevaarlijke stoffen te vergroten. In de CSS wordt safe and sustainable by design voor deze innovaties naar voren gebracht. Dit is een interdisciplinair ontwerpproces waarin duurzaamheid en veiligheid en gezondheid in een vroeg stadium en gedurende het hele ontwerpproces als centrale waarden worden meegenomen. Dit concept is geschikt voor nieuwe én bestaande chemische stoffen, materialen en processen.

Veiligheid en duurzaamheid zijn belangrijke parameters voor innovaties in de chemische industrie. Safe and sustainable by design is een concept waarbij door onderzoek en innovatie de veiligheid en/of duurzaamheid steeds verbetert. Dit houdt onder andere in dat er naar de gehele levenscyclus van een stof/materiaal gekeken wordt voor geschiktheid binnen een veilige, circulaire economie. Naast het ontwerp is - voor het behalen van de CSS-doelen - ook ketensamenwerking nodig. Het safe and sustainable by design-concept wordt momenteel verder uitgewerkt met allerlei belanghebbenden, met een verwachte publicatie in oktober 2022.

Chemie in de waardeketens

Ongeveer negentig procent van alle geproduceerde goederen is afhankelijk van chemische stoffen. Daarmee heeft de chemische industrie een belangrijke plek in bijna alle waardeketens. Het veilig en duurzaam ontwerpen van chemische stoffen en materialen is niet nieuw voor de chemische industrie en vormt een goede basis voor verduurzaming van de hele keten. In recente discussies worden de volgende elementen besproken als onderdeel van safe and sustainable by design: LCA (levenscyclus-analyse), geen compromis op veiligheid, gezondheidseffecten op menselijke gezondheid en milieu, blootstelling werkers, gevaarseigenschappen, en optioneel sociaaleconomische analyse. Dit geldt voor alle innovaties van chemische stoffen, materialen, producten, processen en diensten. De discussies zullen hopelijk leiden tot een breed geaccepteerd raamwerk voor een safe and sustainable by design.

Een effectieve safe and sustainable by design-aanpak zal naar alle waarschijnlijkheid het concurrentievermogen van de Europese industrie versterken en leiden tot een toenemend aanbod en een grotere productiezekerheid binnen de EU. Safe and sustainable by design moet daarvoor praktisch bruikbaar zijn in innovatieprocessen in de industrie, ook voor de kleine bedrijven. Een stap voor stap aanpak waarbij de verschillende elementen rond veiligheid en duurzaamheid ten opzichte van elkaar gewogen kunnen worden, kan innovatie sturen richting veiligere en duurzamere producten.