Veilige en Duurzame Stoffen

Chemicals Strategy for Sustainability: nieuwe verbindingen voor de chemie 

In 2019 lanceerde de Europese Commissie de Green Deal om de Europese Unie schoon, veilig, duurzaam en circulair te maken. De CSS, onderdeel van de Green Deal, is in 2020 gepubliceerd. Hierin is de duurzame langetermijnstrategie voor de chemische industrie uitgewerkt.

De chemische industrie staat met de komst van de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) voor een grote uitdaging om de chemie nog duurzamer en veiliger te maken voor mens en milieu. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) onderschrijft de doelstellingen van de CSS en benadrukt het belang van een duidelijk transitiepad, waarbij ook aandacht is voor de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de CSS in Nederland. Op die manier kan de CSS uitgroeien tot een innovatie- en groeistrategie.

De CSS is een pakket met ongeveer tachtig actiepunten die het wetgevingskader voor chemische stoffen vereenvoudigen en versterken. De Europese Commissie wil met de CSS ook meer kennis vergaren om veilig en duurzaam chemiebeleid beter wetenschappelijk te onderbouwen en innovatie te stimuleren. Bovendien moet de strategie leiden tot strategische autonomie, efficiënt gebruik en leveringszekerheid van kritieke grondstoffen en veerkrachtige waardeketens.

Duurzame, gezonde en veilige samenleving

De VNCI onderschrijft de doelstellingen van de CSS en wil samen met stakeholders, zoals de overheid, onze klanten, toeleveranciers, maatschappelijke organisaties en de wetenschap, de transitie maken naar een duurzame, gezonde en veilige samenleving. De chemie blijft innoveren en zoeken naar nieuwe verbindingen om de wereld schoner en veiliger te maken. De VNCI en haar leden staan voor een duurzame, transparante en veilige sector. Wij willen daarom een verbindende rol vervullen, onze kennis inbrengen en onze verantwoordelijkheid nemen om de CSS ook in Nederland tot een succes te maken.


Chemie Magazine | Special CSS

In deze speciale editie van Chemie Magazine lees je artikelen en achtergronden over de Chemicals Strategy for Sustainability.

Open de CSS Special


Download de infographic van CSS

Download the CSS-infographic in English

Documenten

AGENDA
Geen gegevens gevonden