Human Capital

Er werken ongeveer 45.000 mensen in de chemische industrie, 1/3 van het personeel heeft een hbo- of hogere opleiding, het overgrote deel is mbo opgeleid en grotendeels zijn het mannen.

Steeds duidelijker wordt dat het aantrekken van jongeren naar de belangrijke mbo-studies (chemie, elektrotechniek, werktuigbouw) een probleem is, terwijl de toekomstige vraag enorm is. We moeten dus ons best doen om meer mbo-jongeren te interesseren voor een baan in de chemie. Daarbij zetten we specifiek in op ‘meer meiden’ naar de industrie. De zoektocht naar goed opgeleide meisjes en jongens als werknemers voor de chemische industrie kent vele uitdagingen. Dit is geen nieuw probleem maar het probleem wordt wel steeds urgenter. Veel bedrijven hebben te maken met een grote groep oudere werknemers die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan, de concurrentie op de arbeidsmarkt is groot en de sector heeft te kampen met een negatief imago.  

De focus van het Human Capital agenda van de VNCI is helder: méér jongeren trekken naar de mbo-techniekopleidingen, méér diversiteit in deze instroom en daarna een groter deel van deze groep aantrekken naar de chemische industrie. 

Voor beroepenvoorlichting op basisscholen en voortgezet onderwijs werkt de VNCI nauw samen met C3. Op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor mensen die al in bedrijven werkzaam zijn, heeft de VNCI een samenwerkingsovereenkomst met AWVN en OVP.