Onderwijs en arbeidsmarkt

Dashboard

In juni 2017 lanceerden de Topsector Chemie en de VNCI het online dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt. Het is voor het eerst dat alle cijfers rondom in- en uitstroom van de Nederlandse chemie-opleidingen en doorstroom naar de chemische arbeidsmarkten samengebracht zijn in één online dashboard, voor alle opleidingsniveaus. De gebruiker kan hierbij zijn eigen analyses uitvoeren. Daarnaast bevat het dashboard vacature statistieken en prognoses van uitstroomcijfers naar de arbeidsmarkt voor de komende vijf jaar.

Instroom in technische opleidingen

Het verhogen van de instroom in technische opleidingen is met de huidige krappe arbeidsmarkt van groot belang. Om de aantrekkelijkheid van scheikunde opleidingen en een carrière in de chemiesector te vergroten werkt de VNCI nauw samen met Stichting C3KNCV en TechniekTalent.nu.

Daarnaast ondersteunt de VNCI de Nationale Scheikundeolympiade, een jaarlijkse wedstrijd voor alle havo- en vwo-scholieren uit Nederland met scheikunde in hun profiel.

Duurzame inzetbaarheid

Met de stijgende pensioenleeftijd en de snel ontwikkelende digitale technologie wordt  duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker thema. Om de ontwikkelingen op dit gebied binnen de sector te coördineren heeft de VNCI in 2017 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de AWVN en OVP. Binnen deze samenwerking wordt ook vorm en inhoud gegeven aan het profiel van de 'Chemicus van de Toekomst'.