Concurrentiepositie

De opkomst van China als exporteur van chemicaliën en de toegenomen activiteiten in het Midden-Oosten op het gebied van specialty chemicals hebben grote consequenties voor de chemische industrie in Nederland (en in andere EU-lidstaten met een omvangrijke chemische industrie).

Om de toegenomen concurrentie het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk dat onderwijs, innovatie, regelgeving, markttoegang, energie en logistiek de concurrerende positie van de chemie ondersteunen. Daarom is de chemie door de overheid benoemd tot een van de negen Topsectoren, waarin de overheid samen met ondernemers en onderzoekers gericht investeert.

Topsector Chemie

De Topsector Chemie wil dat Nederland in 2050 wereldwijd bekend staat als hét land van de groene chemie, met op biomassa gebaseerde grondstoffen en schone en duurzame productieprocessen. Bovendien staat Nederland in de mondiale top 3 van producenten van slimme materialen met een hoge toegevoegde waarde.

Chemieclusters

De Topsector Chemie is gericht op de lange termijn. Om ook op de korte termijn de chemische industrie in Nederland en Europa te versterken is een versterking en verduurzaming van de chemieclusters in gang gezet. Lees meer over deze regionale ontwikkeling.

Handelspolitiek

Buitenlandse handel en investeringen zijn van groot belang voor de Nederlandse chemiesector. De VNCI maakt zich nationaal en internationaal sterk voor een goede handelspolitiek. Internationaal doet zij dit onder meer als onderdeel van Cefic, de Europese koepelorganisatie van de chemische industrie, en de wereldwijde organisatie van de chemische industrie ICCA. 

Updates

Wil jij updates ontvangen over relevante ontwikkelingen? Stuur een mail naar Reinier Gerrits, Hoofd Mkb en Ondernemersklimaat.