NLEN(X) Sluiten

        

NL EN

Ledennet

Onderliggende pagina's

Chemie in Nederland


De chemische industrie en Nederland vormen al vele decennia een profijtelijke combinatie. Mede dankzij de haven van Rotterdam, de infrastructuur, topuniversiteiten en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel heeft de chemie in Nederland een goede thuisbasis gevonden. Veel van de grootste chemische industrieën uit de hele wereld hebben dan ook productievestigingen in Nederland geopend, tot voordeel van zowel de bedrijven als de Nederlandse economie.

Economische impact

De omzet van de sector lag in 2013 op bijna 60 miljard euro, inclusief de 6 miljard omzet van de farmaceutische industrie. Nederland is daarmee na Duitsland, en Frankrijk de in omvang derde chemieproducent van Europa. Ze biedt werk aan 57 duizend mensen (waaronder 13 duizend in de farmaceutische industrie), verspreid over meer dan 400 bedrijven (exclusief farmacie en eenmansbedrijven). De chemie is na de voedings- en genotmiddelenindustrie de grootste bedrijfstak in Nederland.

Wereldtop

De Nederlandse chemie speelt ook op wereldniveau mee. Op terreinen als basischemie, biotechnologie, voedingsingrediënten, coatings en high-performance materialen behoort Nederland tot de mondiale top. Dat is ook terug te vinden in het exportaandeel. Bijna 20 procent van de totale Nederlandse export komt voor rekening van de chemie. Nederland exporteert meer chemische producten dan een land als Japan

Kennis, innovatie en maatschappij

Ook in intellectueel en maatschappelijk opzicht is de chemie belangrijk. Op het gebied van onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie zit Nederland bij de beste landen ter wereld. Een kwart van de nationale inspanningen op het gebied van industriële R&D komt voor rekening van de chemie.

Innovatie is essentieel voor de Nederlandse chemische industrie. Dit blijkt onder meer uit de investeringen die de sector doet in onderzoek en ontwikkeling. De chemische industrie in Nederland geeft jaarlijks meer dan een miljard euro uit aan onderzoek en ontwikkeling. Samen met de Nederlandse cultuur en mentaliteit, zorgt dat voor een krachtige chemische industrie die een aanjager vormt van de economie en het voortouw neemt in duurzaam ontwikkelen en ondernemen.

Sterk cluster

Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor de chemische industrie omdat er de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn. Zo zijn belangrijke grondstoffen beschikbaar of kunnen worden aangevoerd via de haven van Rotterdam of via pijpleidingen. Daarnaast zijn er directe lijnen tussen de belangrijkste chemiecentra in Nederland en die van België, Duitsland en Noord-Frankrijk.

ARRRA-cluster

De Belgische, Duitse en Nederlandse chemische industrie vormen samen het zogeheten ARRRA-cluster (Antwerp-Rotterdam-Rhine-Ruhr-Area). Dit cluster is goed voor 40 procent van de chemische productie in de Europese Unie. De prognose is dat in 2030-2050 dit cluster de grootste in Europa zal zijn, en een van de weinige van deze omvang in de wereld.

Chemieregio's in Nederland

In geografische zin is de chemische industrie in Nederland verspreid over vijf regio’s, die, elk met hun specifieke kwaliteiten en specialiteiten, elkaar versterken en aanvullen. Belangrijke chemieclusters bevinden zich in de volgende regio’s:

-Het gebied rond de Rotterdamse haven
-Zuid-Limburg
-Zuid-west-Brabant en Zeeland
-Noord-oost-Nederland (Delfzijl en Eemshaven)
-Oost-Nederland/Twente

Toekomst van de chemie

Het economisch belang van de chemie in Europa en Nederland is groot. Chemie levert (grondstoffen voor) producten die ons leven veraangenamen en draagt in belangrijke mate bij aan welvaart, welzijn en werkgelegenheid. Die positie neemt ze al vele decennia in, maar is niet vanzelfsprekend. In de periode van 1995 tot 2007 verloor de Europese chemie bijvoorbeeld vier procent marktaandeel op de wereldmarkt.

Ook stijgt de wereldbevolking tot het jaar 2050 van 6,7 naar 9,2 miljard mensen en die mensen willen welvaart, eten, drinken, gezondheid en een leefbaar klimaat. Er liggen dus uitdagingen voor de komende jaren om de chemie haar plaats te laten behouden.

Topsector Chemie

De belangrijke rol van de chemische industrie in Nederland wordt onderschreven door de overheid. Het eerste kabinet-Rutte (oktober 2010 tot april 2012) ontwikkelde het topsectorenbeleid, gericht op versterking van bedrijfstakken waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Om dat te bereiken, werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen, onder meer op het gebied van kennis en innovatie.

De samenwerking omvat de hele innovatieketen, van fundamenteel onderzoek tot toepassing, en uit zich in vormen als publiek private samenwerking, innovatielabs, en centra van open chemische innovatie. Het tweede kabinet-Rutte (oktober 2012 tot nu) continueerde het topsectorenbeleid. Chemie is een van de topsectoren.Contact

Telefoon: 070 337 87 87
Fax: 070 320 39 03
E-mailadressen

Postadres
Postbus 443
2260 AK  Leidschendam

Bezoekadres
Castellum, ingang C
Loire 150
2491 AK  Den Haag

Perscontact
Woordvoerder: Roderik Potjer, Hoofd Communicatie & Public Affairs
Telefoon: 070 337 87 30
E-mail: potjer@vnci.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Lees de Chemie Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van de VNCI.

Er is een fout opgetreden bij het opslaan van uw gegevens
U bent succesvol ingeschreven
U bent succesvol uitgeschreven
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.

all rights reserved 2017