Webinar Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties

Op woensdag 5 oktober organiseert VEMW samen met Normec Kalsbeek en in afstemming met de brancheorganisaties VNCI, VNPI en VNP het webinar ‘Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties: handvatten voor een gestructureerde beheersing van legionellarisico’s’.

 

In de afgelopen jaren zijn in Nederland gevallen van longontsteking door Legionella toegeschreven aan biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI). In opdracht van het ministerie van I&W is door KWR en Royal HaskoningDHV een Handreiking opgesteld waarmee legionellarisico’s in AWZI kunnen worden beheerst. Deze handreiking is richtinggevend voor bedrijven en toezichthouders.

Tijdens het webinar informeren diverse sprekers je over de inhoud en toepassing van de Handreiking en over de wijze waarop je in de praktijk invulling kan geven aan de detectie van legionella en aan de beoordeling en beheersing van legionellarisico’s. En ook het toezicht door het bevoegd gezag komt aan bod.  Het webinar start om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Rhea Lambregts, Junior Beleidsadviseur Milieu. 


Programma:

Tijdens dit webinar word je bijgepraat door en kun je vragen stellen aan:

  • Frank Oesterholt, Senior onderzoeker bij KWR Water Research Institute | Hij bespreekt de handreiking 'Legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties'.
  • Naomi Schilderink, Business Unit Manager Offshore en Industrie bij Normec Kalsbeek | Zij praat je bij over de beheersing van legionellarisico’s in de praktijk.
  • Griëtte Bosman, Manager microbiologie bij Normec Dumea | Zij gaat in op de detectie van legionella in waterzuiveringsinstallaties.