Bijeenkomst ‘Energiebesparingsplicht en Informatieplicht vanaf 2023'

De Energiebesparingsplicht wordt in 2023 aangepast. Dat heeft mede te maken met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Alle gebouweigenaren* worden verplicht te rapporteren over gebouwgebonden maatregelen. 


Ook moeten gebouweigenaren voor een groot aantal gebouwen gaan rapporteren over de activiteitgebonden maatregelen van de huurders in die gebouwen. Ook kantoren op industriële sites vallen hieronder.

RVO organiseert hierover een informatiebijeenkomst op 8 september van 13.00 - 16.30 uur.

Aanmelden kan via deze link.

* Met een jaarlijks energiegebruik per locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 maardgas(equivalent).