De routekaart om Nederland koploper te maken in duurzame industrie

Begin april publiceerde het kabinet zijn plannen waarmee het de industrie wil gaan verduurzamen. Onderdeel daarvan zijn bindende maatwerkafspraken met de 10 tot 20 grootste CO₂-uitstoters van Nederland. Ook wil het kabinet ambitieuze CO₂-doelen voor de overige industrie. Hiervoor wil het kabinet onder meer de energiebesparingsplicht voor bedrijven uitbreiden. 


Dit vergt echter wel aanpassingen van diverse randvoorwaarden door de overheid. Denk aan toegang tot infrastructuur, betaalbare en duurzame energie, financiering, wet- en regelgeving, ondersteuning voor R&D en de beschikbaarheid van geschoold personeel. Tegelijkertijd worden ook normen aangescherpt bijvoorbeeld voor het terugdringen van andere emissies – met het oog op de leefomgeving.

Over de verduurzaming van de industrie gaan we in gesprek met VVD-Kamerlid Erik Haverkort en Martijn Broekhof van de VNCI. Zij geven hun visie en gaan graag met je in gesprek.

Aanmelden kan via secretariaat@publicmatters.nl