Bijeenkomst aanpassing energiebesparings- en onderzoeksplicht

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar. Deze plicht wordt in 2023 aangepast. Op maandag 16 mei wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin de veranderingen worden toegelicht.

 

Aanpassingen zijn onder andere dat:

  • De plicht in 2023 ook van toepassing is voor energie-intensieve bedrijven, die nu onder de vergunningplicht vallen(*);

  • voor deze doelgroep een onderzoeksplicht energiebesparing geldt;
  • de plicht is uitgebreid (naast energiebesparing) met eigen opwek en overstap naar een andere energiedrager.

Jelte de Jong van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat licht de voorgenomen wetswijzigingen voor de energiebesparingsplicht toe. Juliette Vandeweijer en Jacques Blacquière van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland informeren je over de invulling van de onderzoeksplicht. Ook is er de gelegenheid om dieper in te gaan op onderdelen van het onderzoek en de berekeningsmethodiek van de terugverdientijd.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Glazen Zaal, Prinsessegracht 26 in Den Haag. Aanmelden kan via de website. Je kunt de bijeenkomst ook online volgen. Geef je voorkeur aan op het registratieformulier.

(*) Onder energie-intensieve bedrijven bedoelen we voor deze bijeenkomst bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas.