Webinar Cybersecurity

 

Geen enkel bedrijf kan meer zonder cybersecurity. Er zijn veel voorbeelden van kleine én grote bedrijven die in de problemen raken na een hack, attack of datalek. De financiële en reputatieschade kunnen desastreus zijn en ook de ‘fysieke’ veiligheid kan onder druk komen te staan.
 


Vergroten van bewustzijn en kennis en daarmee de weerbaarheid op het gebied van (cyber)security draagt bij aan versterken van bedrijfscontinuïteit (betrouwbare, veilige en gezonde operatie) en het vertrouwen van publiek en overheid in de chemiesector.

Tijdens het VNCI-webinar op woensdag 1 december van 10.00 tot 12.00 uur praten we met VNCI-leden en experts over de uitdagingen van de digitale weerbaarheid van onze industriële controlesystemen. Daarnaast gaan we in op beleids- en wetgevingsontwikkelingen, bestaande overlegvormen over cybersecurity voor de (petro)chemische industrie en de mogelijkheden die het Nationaal Cyber Security Centre biedt. Ook staan we stil bij een recent onderzoek door FOX-IT over digitale weerbaarheid bij BRZO-bedrijven.

Sprekers

  • Nationaal Cyber Security Centre (NCSC), Roxanne Bartels | Wat kan het NCSC betekenen voor de chemische industrie?
  • ISAC Chemie, Gideon Simmelink/Andre Post, beiden deelnemer van de ISAC Chemie | Wat zijn actuele ontwikkelingen op het gebied van cyberdreigingen voor de (petro)chemische industrie (gericht op SCADA systemen)?
  • FOX-IT, Michael Weng | Wat is het handelingsperspectief om de digitale weerbaarheid van SCADA systemen binnen de (petro)chemische te versterken mede naar aanleiding van onder andere de uitkomsten van het DCMR-onderzoek cybersecurity BRZO-bedrijven?

Tijdens dit webinar kun je vragen stellen, meediscussiëren en informatie en ervaringen delen. 


Programma:

10.00-12.00 uur