Dag van het Klimaatakkoord | Groene grondstof, groene chemie, landbouw als producent

Denk samen met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Federatie Bio-economie en het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC-CBBC) mee over het oplossen van obstakels op de weg naar verduurzaming van de chemische industrie.
 

Tijdens de Dag van het Klimaatakkoord op 1 november organiseren wij twee sessies:

 1. Chemie en de verbinding met landbouw en bouw (ronde 1 van 11.30-13.00)
  Nederland is traditioneel groot in landbouw èn in chemie. Beide sectoren spelen een sleutelrol in een klimaatneutraal en circulair 2050. Wat is er nodig om van de ketenaanpak een succes te maken?

Wat zijn de perspectieven voor de landbouw om de grondstoffen te produceren? Hoe kunnen de chemie en de bouw zekerheid krijgen dat er genoeg aanbod van biogrondstoffen is?  

Onderzoek met ons hoe we inzet van duurzame biogrondstoffen richting chemie en materialen kunnen versnellen. (Federatie Bio‑economie/VNCI)
 

 1. Samenwerking tussen wetenschap en industrie (ronde 3 van 14.00-15.30)

Hoe kunnen we biomassa gebruiken om verf te maken? Hoe kunnen we CO2 efficiënt omzetten in nieuwe bouwstenen? Voor een groene chemische industrie moet de bedrijfstak af van fossiele grondstoffen als olie en aardgas. Het betekent het heruitvinden van de chemie.

Met aansprekende voorbeelden lichten teams van jonge wetenschappers en industriële partners toe welke stappen we maken in de energie-, materiaal- en grondstoffentransitie.

Hoe zorgen we dat deze innovaties aansluiten bij de industriële vraagstukken rond verduurzaming en klimaatneutraliteit? (ARC-CBBC/VNCI)


Samen met jou willen wij het gesprek aangaan en bespreken we wat nodig is om een stap voorwaarts te zetten. Zo komen we tot concrete acties en aanbevelingen voor groen industriebeleid.

Tot slot gaan Bert Weckhuysen (wetenschappelijk directeur ARC-CBBC) en Manon Bloemer (directeur VNCI) in gesprek over de gezamenlijke en hun eigen uitdagingen en knelpunten in deze transitie.

Schrijf je in en kies voor deelsessie ronde 1 “Groene grondstof, groene chemie: Landbouw als producent” en ronde 3 “Groene grondstof, groene chemie voor duurzame industrie ”.


Nationale Klimaatweek

De Dag van het Klimaatakkoord vindt plaats in het hart van de Nationale Klimaatweek. Tijdens deze week van donderdag 28 oktober tot en met vrijdag 5 november 2021 worden duurzame initiatieven in de spotlight gezet en wordt Nederland in beweging gebracht om een extra stap te zetten voor het klimaat. Meer informatie vind je op de website Klimaatakkoord.nl.

 


Programma:
Tijdslot Programma-onderdeel  
09.00 - 10.00 uur Inloop  
10.00 - 11.00 uur Plenaire opening  
11.00 - 12.30  uur

Deelsessies, ronde 1 

 1. Opschalen productie groene waterstof: Ja! Maar hoe? 
 2. De transitie achter de voordeur en aan de keukentafel: Hoe betrek je bewoners bij veranderingen? 
 3. De energietransitie: carrièreperspectief voor jongeren? 
 4. Ontwerp een Nationaal Burgerforum voor het Klimaat 
 5. Kritieke metalen voor de energietransitie: een circulaire aanpak 
 6. De voortgangsfabriek 
 7. De Toekomst van Mobiliteit 
 8. Volledig schone elektriciteit in 2040, hoe zou dat eruit zien? 
 9. Deze sessie duurt tot 12.00 uur 
 10. First Dates, dan Doen: Daten voor het klimaat 
 11. Groene grondstof, groene chemie: Landbouw als producent  
 12. De transitietour (deze duurt tot 13.00 uur) 
 
12.30 – 14.00 uur

Lunchpauze 

 1. Innovatiemarkt 
 2. Banden op Spanning 
 3. De Klimaatwijzer 
 4. Klimaathelpdesk 
 5. Filmvertoning ‘Het Paradijs op aarde begint in Nederland’  
 
13.00 – 13.45 uur

Deelsessie, ronde 2 (optioneel, tijdens de lunchpauze) 

 1. De transitie in grafieken: Een andere blik 
 2. De CO2 monitor: praktisch sturen op duurzaam energiegebruik 
 3. Presentatie uitkomsten Bureau Burgerberaad  
 
14.00 – 15.30 uur

Deelsessies, ronde 3 

 1. Uit de klimaatspagaat: van weten en willen, naar doen! De psychologische uitdagingen van duurzaam gedrag 
 2. SDE++ Het werkpaard van de energietransitie: ervaringen en lessen uit de praktijk 


Deze sessie duurt tot 15.00 uur: Aansluitend kunt u een sessie volgen in ronde 4 

 1. Alles wat u over het IPCC wil weten, maar nooit kon vragen 
 2. Gaten dichten: Van Urgenda naar Europa 25%, 49%-55% 
 3. De klimaattransitie van onderaf, een les in andersom denken 
 4. 50 Procent lokaal eigendom, hoe dan? 
 5. De voortgangsfabriek 
 6. Versnellen naar een fossielvrije industrie: Kan het radicaler? 
 7. First Dates, dan Doen: Daten voor het klimaat 
 8. Groene grondstof, groene chemie voor duurzame industrie 
 9. De industrie als regelknop voor het duurzame energiesysteem 

Deze sessie duurt tot 14.45 uur: Aansluitend kunt u de sessie volgen in ronde 4 

 1. De transitietour (duurt tot 16.00 uur) 
 
15.00 – 15.45 uur 

Deelsessies ronde 4   

Let op! Deze sessie begint voordat ronde drie is afgelopen 

 1. Naar een hogere slagingskans voor innovatie