Webinar ‘Handboek Onvoorziene Lozingen’

Op 11 en 12 oktober aanstaande worden twee webinars georganiseerd over actualisatie van de regels over de zogenaamde onvoorziene lozingen naar het oppervlaktewater. Momenteel zijn al eisen gesteld voor risico’s op onvoorziene lozingen aan de zogenaamde hoogdrempelige BRZO-bedrijven. De verwachting is dat de actualisatie ook gaat gelden voor de overige (BRZO en niet-BRZO) bedrijven met milieubelastende activiteiten.
 

Doel van het beleid ‘Integrale aanpak risico’s onvoorziene lozingen’ is om risico’s op onvoorziene lozingen vanuit milieubelastende activiteiten inzichtelijk te maken, te classificeren en waar nodig maatregelen te treffen. 

Om bedrijven en vergunningverleners handvaten te geven om die risico’s voor het watersysteem en de afvalwaterketen zo klein mogelijk te maken, is er een (concept) handboek opgesteld. Door dit nieuwe ‘Handboek Onvoorziene Lozingen’ treden er wijzigingen op ten opzichte van het wettelijk aangewezen BBT-document, de CIW-nota Integrale aanpak risico’s onvoorziene lozingen uit 2000. De webinars zijn bedoeld om op het (concept) handboek te reageren. De inhoud van de beide webinars is identiek. Je kunt kiezen uit:

•    Maandag 11 oktober, 14.00 – 16.00 uur
•    Dinsdag 12 oktober, 10.00 – 12.00 uur

Aanmelden kan via handboekol@rws.nl. Na aanmelding ontvang je een link voor deelname.