Minisymposium Stoffen

Na een goed bezocht minisymposium Stoffen over Veiligheidsinformatiebladen in april van dit jaar kijken we vooruit naar het volgende minisymposium op 3 november 2021. De bronaanpak PFAS staat centraal op deze bijeenkomst. 

 

De sprekers gaan in op dit thema vanuit verschillende invalshoeken. Het gaat daarbij om wat we tot nu toe geleerd hebben uit de diverse bronnen- en productenonderzoeken en hoe we daarmee verder kunnen. Vanuit het RIVM gaat een spreker dieper in op het proces rond de PFAS-restrictie en wat er voor nodig is om dat goed te laten verlopen. Vanuit de invalshoek van een branchevereniging wordt de PFAS-problematiek gedeeld.

Het minisymposium Stoffen wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met VNO-NCW, de VNCI en WECF. Het definitieve programma volgt nog. 

Aanmelden vóór 1 november via Minisymposiumstoffen@minienw.nl.
 

Mocht je nu al een vraag hebben voor één van de panelleden, dan kun je die mailen. Deze wordt dan zo mogelijk voorgelegd tijdens het minisymposium.