Webinar Corrosie onder Isolatie

Op maandag 22 juni wordt het webinar Corrosie onder isolatie gehouden. Dit event stond oorspronkelijk gepland in maart en kon vanwege COVID-19 niet doorgaan. Je bent van harte welkom om digitaal deel te nemen.


Speerpunt Safety Delta Nederland
Ageing assets is voor veel eigenaren of beheerders van (proces) installaties een belangrijk aandachtspunt. Corrosie onder isolatie is een fenomeen dat zich voor een groot deel aan het zicht onttrekt. De effecten van deze vorm van degradatie zijn veel inspectie en veel onderhoud (= kosten) en als het mis gaat kan dit leiden tot veiligheidsincidenten. Dit onderwerp is ook één van de speerpunten van de Safety Delta Nederland.

 

Project CUI
World Class Maintenaince (WCM) heeft met verschillende (petro)chemiebedrijven, contractors, kennisinstellingen en branches zoals de VNCI het initiatief genomen om het corrosieprobleem sectorbreed aan te pakken. Er is in drie werkgroepen gewerkt aan drie verschillende invalshoeken.

 

  • Werkgroep Niet Destructief Onderzoek (het ontwikkelen van een beslismodel voor het selecteren van de juiste NDO-techniek voor een bepaalde situatie)
  • Werkgroep Coatings (het ontwikkelen van een tool waarmee de levensduur van coating onder isolatie kwalitatief en kwantitatief te voorspellen is)
  • Werkgroep Risk based CUI management (het ontwikkelen van een risico gestuurde managementaanpak om corrosie onder isolatie te beheersen)

 

Op de WCM-website staat meer informatie, een video en de inhoudelijke tooling waarmee bedrijven het eigen Corrosie onder Isolatie-project op kunnen starten.

 

Webinar CUI
In een 1 uur durend webinar hoor je de highlights van de projectresultaten en word je meegenomen in de ontwikkeling en het gebruik van het voorspellingsmodel, zoals het nu beschikbaar is


Meer informatie over deze bijeenkomst lees je op de website van WCM. Je hebt daar ook de mogelijkheid om je (gratis) aan te melden.


Meld je ook aan voor het CUI-webinar op 22 juni


Inschrijven (extern)