Tweede workshop Lead Registrants


REACH is een van de grootste Europese wetgevingstrajecten van de Europese Unie en bedrijven werken hard aan de implementatie ervan. Door 90.000 registraties van bijna 22.000 stoffen in te dienen, heeft de chemische industrie rechtstreeks bijgedragen aan de ontwikkeling van de meest uitgebreide database van chemicaliën in de wereld.

De afgelopen tijd zijn zorgen geuit over de kwaliteit van de gegevens in een deel van de REACH-dossiers. Naar aanleiding van deze zorgen heeft Cefic in juni een actieplan gepresenteerd. Cefic en de daarbij aangesloten Nationale verenigingen en bedrijven werken actief samen met ECHA, de Europese Commissie en nationale autoriteiten om vast te stellen op welke gebieden verbeteringen nodig zijn, om deze vervolgens door te voeren. In vervolg op een eerste workshop in juni organiseren het RIVM, het ministerie van I&W en de VNCI op 25 september een tweede gezamenlijke workshop hierover voor Nederlandse hoofdregistranten (lead-registrants) die stoffen in hoeveelheden van 10 ton en meer per jaar geregistreerd hebben. De bijeenkomst zal dit maal plaatsvinden bij het RIVM in Bilthoven.

Doel van dit overleg is om hoofdregistranten bewust te maken van de problematiek en enkele van de belangrijkste oorzaken met het ECHA, RIVM en I&W te bespreken. Daarnaast zal de Inspectie voor Leefomgeving en Transport haar visie en voorgenomen acties toelichten.

Indien uw organisatie in Nederland als hoofdregistrant optreedt, dan zult u binnenkort van het RIVM een uitnodiging ontvangen deel te nemen aan de workshop. 

 

Dit event is alleen op uitnodiging

Lees ook: 'De Europese chemische industrie maakt werk van REACH'

 

 


Bekijk programma

 

Het programma is binnenkort hier te vindenU kunt zich niet meer inschrijven, de bijeenkomst is al geweest.