Webinar BREF Common Waste Gas Treatment


 

Op vrijdag 24 mei organiseert de VNCI een webinar over de verzamelde data voor de BREF Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector.

 

De webinar is niet alleen relevant voor bedrijven die mee hebben gedaan aan de data-collectie, maar juist ook voor alle bedrijven die waste gas emissies hebben – zowel uit puntbronnen, als door diffuse emissie (uit apparatuur en leidingen en door op- en overslag). 

 

De Europese workshop over de verzamelde data van de BREF WGC vindt plaats op 4 en 5 juni. Via CEFIC zal hierbij ook een vertegenwoordig van de Nederlandse chemische industrie aanwezig zijn. Gezien de enorme complexiteit van de data-analyse, is het van belang dat bedrijven voor de workshop bekijken of hun data correct zijn overgenomen. Omdat veel bedrijven hebben aangegeven dat dit lastig is, wordt via een webinar op 24 mei aan de hand van voorbeelden toegelicht hoe dit kan worden gedaan. Dit zal ook helpen bij het evalueren van de conclusies die volgen na 5 juni.

 
U kunt zich niet meer inschrijven, de bijeenkomst is al geweest.