Evenement

Vision Meeting Regenwaterbeheer & Risicoanalyse bedrijfsterreinenDatum 18 april 2018

Veel bedrijven stellen het moderniseren van de waterhuishouding –veelal in de vorm van het aanpassen van hun rioleringssysteem– op hun industriële site of terminal het liefst zo lang mogelijk uit. Er zijn ook bedrijven die goede redenen hebben om daar wél in te investeren, zoals bijvoorbeeld het beperken van de economische schade als gevolg van overstroming door overvloedige regenval of wet- en regelgeving zoals de BRZO.

 

Wist u bijvoorbeeld dat…

  • Hoosbuien steeds vaker voorkomen en de kans op wateroverlast of het overstromingsrisico voor uw site hierdoor groter is dan door het falen van een dijk?
  • Vergroting van de capaciteit van uw afwateringsysteem ervoor zorgt dat uw site beter bestand is tegen hoosbuien en veranderend klimaat?
  • U vooraf kunt bepalen waar op uw site wateroverlast zal optreden en welke aanpassingen van uw afwateringssysteem het meest efficiënt zijn? 
  • U hierdoor onnodige overstromingen, verspreiding van verontreinigingen en saneringsverplichtingen kunt voorkomen?
  • Verzekeraars u betere polisvoorwaarden kunnen bieden als u inzichtelijk heeft hoe uw waterhuishouding functioneert?

 

Deze en andere wetenswaardigheden komen aan bod tijdens deze vision meeting.

Professionals uit diverse vakgebieden zetten hun gecombineerde expertise de laatste jaren steeds vaker in voor vraagstukken op industriële sites en terminals. Ze delen hun ervaringen graag met u, zodat u de nieuwverworven inzichten kunt gebruiken om te bepalen welke aanpak het best bij uw specifieke situatie past.


Bekijk programma
Inschrijven (extern)

 

Met inhoudelijke bijdragen door:

  • Prof. Bart van den Hurk houdt zich bezig met het opstellen van klimaatscenario’s en doet onderzoek naar de invloed van klimaat op het socio-ecologische systeem. Hij schetst de effecten van klimaatverandering en met welke uitdagingen de industrie in Nederland wordt geconfronteerd.

  • Marcel Glasbergen van Arcadis laat aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien hoe overstromingsrisico’s als gevolg van hoosbuien inzichtelijk kunnen worden gemaakt en wat het belang voor een site-eigenaar is zo’n stresstest uit te laten voeren.

  • Laurence Thring van Huntsman zal aangeven waarom zij het belangrijk vinden te weten wat wateroverlast voor een chemische fabriek kan betekenen en waarom zij een stresstest hebben laten uitvoeren.

  • Jean van Oosterhout van Allianz licht toe waarom verzekeraars voortdurend aandacht hebben voor risico’s als regenwateroverlast; zowel in het voortraject bij een ter verzekering aangeboden locatie, als achteraf wanneer een klant daadwerkelijk door wateroverlast wordt getroffen.