Workshop Critical Raw Materials Act

De Europese Commissie heeft dit voorjaar de Critical Raw Materials Act (CRM) gelanceerd. Deze wet richt zich op het versterken van de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen in alle stadia van de waardeketen voor de EU. De VNCI organiseert op 6 juni een live workshop over deze grondstoffenstrategie.

 

Wat betekent CRM voor de Nederlandse chemische industrie en welke rol kan onze sector spelen in (internationale) grondstoffenketens? En hoe kan dit leiden tot een duurzaam verdienvermogen van Nederland?

Deze workshop is een vervolg op twee eerdere (informele) bijeenkomsten over de CRM. Hieruit kwam naar voren dat het voor ons een belangrijk onderwerp is. Tijdens deze bijeenkomst (alleen voor VNCI-leden) willen we de scope een stap verder brengen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: substitutie, urban mining, raffinage en processing capaciteit opbouwen. Ook verkennen we de mogelijkheden voor deelname aan Ronde 4 van het Nationaal Groeifonds.

Programma

  • 09.50 - 10.10 uur | Inloop
  • 10.10 - 10.20 uur | Opening door Erik Verbrugge (VNCI) en Marco Waas (VNCI/Nobian)
  • 10.20 - 10.35 uur | Schets situatie perspectief HCSS en ministerie Buitenlandse Zaken door Tjalling Dijkstra (BuZa) en Michel Rademaker (HCSS)
  • 10.35 – 10.50 uur: Schets situatie perspectief ministerie Economische Zaken door Sharief Mohammed en Mattheus van de Pol
  • 10.50 - 11.15 uur | Terugkoppeling/discussie
  • 11.15 - 11.25 uur |  Introductie Kennisagenda initiatief platform DuurzameMaterialenNL, door Ardi Dortmans (Brighlands), Luc Kikkert (TNO) en Rene Kleijn (Universiteit Leiden)
  • 11.25 - 12.00 uur | Brainstorm, SWOT-analyse en scopebepaling door Erik Verbrugge en Marco Waas
  • 12.00 uur |  Lunch

Aanmelden

Wil je deelnemen aan deze workshop, of is het voor één van je collega’s interessant? Stuur dan een mail naar Erik Verbrugge. Dit evenement is exclusief voor VNCI-leden.


Over de EU Critical Raw Materials Act

De Critical Raw Materials Act (CRM) heeft tot doel de capaciteit van de EU op het gebied van kritieke grondstoffen in alle stadia van de waardeketen te versterken. Daarnaast heeft de wet tot doel onze veerkracht te vergroten door de afhankelijkheid te verminderen, de paraatheid te vergroten en de duurzaamheid en de circulariteit van de bevoorradingsketen te bevorderen. Lees hier meer over CRM.