Webinar ZZS-emissiedatabase

Heeft jouw bedrijf emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) naar lucht en/of water? Dan rapporteer je hier iedere 5 jaar over aan het bevoegd gezag. Deze verplichting volgt uit artikel 5.23 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).


Sinds vorige maand (januari 2024) kun je deze rapportage online doen in de ZZS-emissiedatabase. Historische informatie over emissiegegevens die je eerder hebt gerapporteerd aan het bevoegd gezag, is al in de database gezet. Op deze manier bouwen we aan een zo volledig mogelijke database.

Op 5 maart 15:00 -16.00 uur organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM een webinar waarin je wordt bijgepraat over de achtergrond en het gebruik van de ZZS-emissiedatabase. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Mocht je vooraf al vragen hebben waarvan je graag zou willen dat ze behandeld worden tijdens het webinar dan kun je die ook alvast doorgeven via het aanmeldformulier.

Wil je al eerder aan de slag met het rapporteren van ZZS-emissies? Of heb je vragen over de ingevoerde historische gegevens? Praktische informatie over het werken met de ZZS-emissiedatabase vindt je op de website van het e-MJV.