Stoffendag 2023

Wil je een complete update over REACH, CLP, Polymeren-registratie, het Impulsprogramma Chemische Stoffen, Biociden en Stoffen in de circulaire economie? Schrijf je dan in voor de Stoffendag op 10 mei. Verschillende experts en ervaringsdeskundigen informeren je over de laatste ontwikkelingen op het gebied van stoffen, arbeidsomstandigheden en milieu.

 

De wereld van stoffen is met de komst van de Chemicals Strategy for Sustainability volop in beweging. Denk aan de wijzigingen in CLP, restricties voor pfas en microplastics, polymerenregistraties in REACH en biociden evaluaties. Tijdens de Stoffendag 2023 op woensdag 10 mei praten we je daarover graag bij.

Tijdens drie rondes met workshops naar keuze is er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en in discussie te gaan over dilemma’s en uitdagingen. Alle workshops duren 1 uur met meerdere sprekers vanuit het bedrijfsleven en de overheid en er is voldoende tijd voor discussie.

 1. De CLP-verordening: Nieuwe gevarenklassen, aangepaste eisen aan het label, aanvullende eisen bij import. Wat verandert er precies en hoe kan ik me voorbereiden?

  Marten Kops (branchevereniging NVZ) legt uit hoe de CLP-wetgeving (gevaarsindeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) in elkaar zit en hoe deze verbonden is met andere stoffenwetgeving zoals REACH. Fen Hiah (ministerie VWS) geeft een toelichting op de wijzigingen in CLP via de zogenoemde gedelegeerde handelingen en de overige wijzigingen waarvoor de consultatie eind maart is afgerond. Marco de Kraa (AD International) legt daarna uit hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden en over welke voorgestelde aanpassingen nog vragen en onduidelijkheden bestaan.
   
 2. Raakvlak REACH-arbo: Hoe helpen we de gebruiker? Blootstellingsberekeningen en exposure scenario’s. Wat werkt wel en wat werkt niet in de praktijk en wat moet er gebeuren?

  Tijdens deze workshop staat voorop dat de informatie nuttig en toepasbaar moet zijn in de praktijk. Als eerste licht Rene Bekman (voorzitter werkgroep Arbeidshygiëne bij VNCI) toe waar downstream gebruikers tegenaan lopen en waar ze behoefte aan hebben. Vervolgens zal Evelyn Tjoe Nij (Dow) de nuttige elementen uit REACH benoemen en aan de orde stellen waaraan gewerkt wordt bij Cefic, de Europese koepel van chemiebedrijven samen met belanghebbenden verderop in de keten. Daarna volgt reflectie op beide presentaties en bespreekt Renske Beetstra (RIVM) waar we echt mee aan de slag moeten.

   
 3. Polymeren: Hoe werkt de voorgestelde registratie van polymeren in REACH en  welke invloed heeft een verbod van fluorpolymeren op de chemische industrie?

  Tijdens deze workshop wordt de laatste stand van zaken toegelicht over de verwachte polymeren-notificatie en -registratie in de REACH-herziening. Met onder andere aandacht voor het groeperen. Michiel van Kuppevelt (VNCI) leidt het onderwerp in. Daarnaast zal Dirk van Well (Chemours, onder voorbehoud) het gebruik van fluorpolymeren in de chemische industrie toelichten. In het pfas restrictievoorstel zijn fluorpolymeren inbegrepen en op de mogelijke (grote) gevolgen daarvan voor de chemie gaan we in gesprek.  
   
 4. Impulsprogramma Chemische Stoffen: Op welke manier doen we recht aan nut en noodzaak van chemische stoffen en tegelijkertijd aan de risico’s voor mens en milieu die er zijn en/of ervaren worden? Welke teksten kunnen we hierbij gebruiken?

  Het Impulsprogramma Chemische Stoffen richt zich op het vermijden/verkleinen van risico’s van chemische stoffen in het milieu. Samen met diverse stakeholders wordt er in één van de projecten van het programma gewerkt aan het uitdragen van een samenhangend en breed beeld over chemische stoffen. In deze workshop gaan we als bijdrage aan dit proces uitzoeken wat de kernelementen van dit beeld zouden kunnen zijn. Mieke Klooswijk (ministerie I&W) en Hans de Bruijn, professor of Governance bij de TU Delft en schrijver van het boek "Framing" leiden de workshop in. Vervolgens wordt in groepjes gewerkt aan teksten. We sluiten af met een reflectie op de gekozen bewoordingen. 
   
 5. Stoffen en circulariteit: Welke nieuwe regelgeving moet zorgen voor meer circulariteit in de chemieketen?  

  Tijdens de workshop geeft Loek Knijff (Ministerie I&W) een inleiding over het recyclen van afvalmateriaal met schadelijke stoffen. Hij gaat vervolgens in op de informatieplicht over ZZS in afval waarvoor per 1 januari 2024 nieuwe regelgeving voorzien is, zie hierDaarna lichten twee bedrijven uit het begin en eind van de chemieketen toe wat de circulaire economie voor hen betekent. Peter Heijink (Rotovia (verpakkingsproducent) vertelt hoe zij bij het ontwerp en de productie van verpakkingen rekening houden met het latere hergebruik daarvan. Over het uiteindelijke inzamelen, schoonmaken en reconditioneren van verpakkingen geeft Harald Buitenhuis (Cleaning Twente) een toelichting.
   
 6. Biociden ontwikkelingen: Snellere beoordelingen, meer innovatie, zicht op afzetcijfers. Wat zijn de plannen van het ministerie en het Ctgb om het biocidenstelsel beter te laten werken?

  Na een korte algemene schets van de biocidenwetgeving gaan sprekers Willem van Lanschot (VHCP) en Kees le Blansch (Bureau KLB) dieper in op de plannen van het ministerie en het Ctgb om het biocidenstelsel beter te laten werken. Daarbij wordt gekeken naar het versnellen van het beoordelingsproces, het stimuleren van innovatie en het verkrijgen van beter zicht op afzetcijfers.

De Stoffendag 2023 wordt in samenwerking met het VHCP georganiseerd. 

 

 

 

 

Inschrijven is niet meer mogelijk.