NPVI-Connect

Op 6 juni organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ‘NPVI-Connect: Samenwerken aan sterke industrieclusters voor een duurzaam Nederland’, het eerste officiële evenement gericht op alle partners van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI).


Dag in dag uit werken bedrijven, overheid, netbeheerders en andere NPVI-partners aan het verduurzamen van onze industriële clusters voor de industrie van de toekomst. Dat betekent samenwerken, versnellen en complexe knelpunten tackelen.

Op NPVI-Connect komen alle partners van het NPVI in Amersfoort samen om ideeën, ervaringen en kennis uit te wisselen en te werken aan een gezamenlijke toekomst. Het wordt een boeiende dag met een gesprek met minister Adriaansens en minister Jetten en onze VNCI-voorzitter Nienke Homan. Daarnaast staan in de ochtend en middag diverse thema- en kennissessies op het programma over uiteenlopende thema’s die spelen binnen de industrieclusters, zoals energie-infrastructuur, elektrificatie, energie- en procesefficiency en circulaire grondstoffen.

NPVI heeft een duidelijke missie. Het programma streeft onder andere naar beschikbare en betaalbare groene stroom en waterstof, en de ontwikkeling van Carbon Capture, Utilisation & Storage-technologieën. Daarnaast werkt het aan een continue aanvoer van duurzame grondstoffen, een vlot vergunningenproces en een versterkte concurrentiepositie voor Nederlandse bedrijven.

Programma

Het belooft een mooie dag te worden, met interessante sprekers: van bewindspersonen tot chief technology officer, duurzaamheidsanalisten en waterstofexperts.

Bekijk het complete programma en het overzicht van break-outsessies in de ochtend en de middag. Het aantal plaatsen is beperkt, reserveer daarom snel je plek via deze link.